செவ்வாய், 19 மார்ச், 2024

உழவின்றி உலகேது -கவிதை

 உழவின்றி உலகேது -கவிதை 

———

உணவின்றி வாழ்வதற்கு

உயிராலே முடியுமென்றால்


உழவின்றி வாழ்வதற்கும்

உலகாலே முடியும்


ஏரும் கலப்பையும்

எருதும் மட்டும் அல்ல


மாறும் அறிவியலால்

மண் வளத்தைக் கூட்டுகின்ற


எல்லாக் கருவிகளும்

எங்கள் உதவிகளே


மண்ணைக் காத்திடுவோம்

மண்ணால் வாழ்ந்திடுவோம்


———நாகேந்திர பாரதி


My Poems/Stories in Tamil and English 


1 கருத்து:

நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை

 நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை  ——— மேடும் பள்ளமும் பார்த்து முடித்து , சாய்ந்து கிடக்கும் ஓட்டைச் சைக்கிள் . உப்புமாவான ரவாவை உதிர்த்து முடித...