செவ்வாய், 15 டிசம்பர், 2020

அரும்பொருள் வேட்டை - போட்டி

 அரும்பொருள் வேட்டை - போட்டி 

--------------------------------------------------------------

அரும்பொருள் வேட்டை -  யூடியூபில்

My E-books in Tamil and English 

பாரதியாரின் ஞாயிறு - கவிதை வாசிப்பு

 பாரதியாரின் ஞாயிறு  - கவிதை வாசிப்பு

-------------------------------------------------------------------------

பாரதியாரின் ஞாயிறு -  யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

பெண் விடுதலை - கவிதை வாசிப்பு

 பெண் விடுதலை - கவிதை வாசிப்பு

--------------------------------------------------------------

பெண் விடுதலை -  யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

நாகேந்திர பாரதியின் கவிதைகள் - அறிமுகம்

 நாகேந்திர பாரதியின் கவிதைகள் - அறிமுகம்

---------------------------------------------------------------------------------

நாகேந்திர பாரதியின் கவிதைகள் -  யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

பொன்னியின் செல்வன் - வழக்காடு மன்றம்

 பொன்னியின் செல்வன் - வழக்காடு மன்றம்

----------------------------------------------------------------------------

பொன்னியின் செல்வன் -  யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதை -- மதிப்புரை

 புதுமைப்பித்தன் சிறுகதை -- மதிப்புரை

----------------------------------------------------------------------

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதை -  யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

பேச்சுத் திறன் - ஊக்கப் பேச்சு

 பேச்சுத் திறன் - ஊக்கப் பேச்சு

--------------------------------------------------

பேச்சுத் திறன்- யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

பேச்சுத் தமிழ் - ஊக்கப் பேச்சு

 பேச்சுத் தமிழ் - ஊக்கப் பேச்சு

-----------------------------------------------

பேச்சுத் தமிழ் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


ஒளியின் வலி - கவிதை வாசிப்பு

 ஒளியின் வலி - கவிதை வாசிப்பு

-----------------------------------------------------------

ஒளியின் வலி - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

இடப் பெயர்ச்சி - கவிதை வாசிப்பு

 இடப் பெயர்ச்சி - கவிதை வாசிப்பு

---------------------------------------------------------------

இடப் பெயர்ச்சி - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

தி.ஜா.ரா . சிறுகதை - மதிப்புரை

 தி.ஜா.ரா . சிறுகதை - மதிப்புரை

-------------------------------------------------

தி.ஜா.ரா . சிறுகதை - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

பண்டிகைக் காலம் -ஊக்கப் பேச்சு

 பண்டிகைக் காலம் -ஊக்கப் பேச்சு

---------------------------------------------------------

பண்டிகைக் காலம்  - யூடியூபில்

My E-books in Tamil and English 

சேலை எடுக்கும் வேலை - கவிதை வாசிப்பு

 சேலை எடுக்கும் வேலை - கவிதை வாசிப்பு

------------------------------------------------------------------------

சேலை எடுக்கும் வேலை - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English

புத்தக அறை - கவிதை வாசிப்பு

 புத்தக அறை - கவிதை வாசிப்பு

-------------------------------------------------------

புத்தக அறை - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English

பேச்சு முறை - ஊக்கப் பேச்சு

 பேச்சு முறை - ஊக்கப் பேச்சு

--------------------------------------------------

பேச்சு முறை - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

காந்தி ஜெயந்தி - கவிதை வாசிப்பு

 காந்தி ஜெயந்தி - கவிதை வாசிப்பு

---------------------------------------------------------

காந்தி ஜெயந்தி - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

கவிதை மதிப்புரை - விருட்சம் நிகழ்வு

 கவிதை மதிப்புரை - விருட்சம் நிகழ்வு

---------------------------------------------------------------------

கவிதை மதிப்புரை - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

பாட்டுப் பாடவா - குவிகம் நிகழ்வு

 பாட்டுப் பாடவா - குவிகம் நிகழ்வு

----------------------------------------------------------

பாட்டுப் பாடவா - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

சிறுகதை மதிப்புரை - நவீனவிருட்சம் நிகழ்வு

 சிறுகதை மதிப்புரை - நவீனவிருட்சம் நிகழ்வு

-------------------------------------------------------------------------

சிறுகதை மதிப்புரை - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English

சாலைப் பொழுது - கவிதை வாசிப்பு

 சாலைப் பொழுது - கவிதை வாசிப்பு

-----------------------------------------------------------------

சாலைப் பொழுது - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

உறவும் பிரிவும் - கவிதை வாசிப்பு

 உறவும் பிரிவும் - கவிதை வாசிப்பு

--------------------------------------------------------------

உறவும் பிரிவும் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English

'தளம்' - பத்திரிகை விமரிசனம்

 'தளம்' -  பத்திரிகை விமரிசனம்  --------------------------------------------------------- 'தளம் ' ஆசிரியர் நண்பர் பா ரவி அவர...