வெள்ளி, 25 டிசம்பர், 2020

விடியலை நோக்கி . - கவிதை

 விடியலை நோக்கி .   - கவிதை 

------------------------------------------------------

விடியலை நோக்கி பயணங்கள் 

வேதனை நிறைந்த உள்ளங்கள் 


வடிகால் இல்லா வாட்டங்கள் 

வறுமைத் தீயின் மூட்டங்கள் 


படியும் பாசித் கூட்டங்கள் 

வழுக்கும்  வாழ்க்கை ஓட்டங்கள் 


முடியும் இங்கே மாற்றங்கள் 

முக்கியத் தேவை சீற்றங்கள் 

--------------------------------------------------நாகேந்திர  பாரதி 

My E-books in Tamil and English

வியாழன், 24 டிசம்பர், 2020

மௌனம் - கவிதை

 மௌனம் - கவிதை 

--------------------------------------

மௌனம் மந்திரம் 

சொற்களுக்கு உபதேசி 

வடிகட்டிய வார்த்தைகளில் 

வலிமை அதிகம் 


மௌனம் ஏரிநீர் 

அளைக்காமல் உற்றுப்பார் 

அடிவாரம் வரை புரியும்  


மௌனம் தேன்கூடு 

கலைக்காமல் கவனி 

'கொட்டு'வது  தேன் மட்டும் 


மௌனம் மின்சாரம் 

ஓடுவது தெரியாது 

உணர்ந்தாலோ 

பலன் கோடி, பல கோடி 

-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

My E-books in Tamil and English

செவ்வாய், 15 டிசம்பர், 2020

அரும்பொருள் வேட்டை - போட்டி

 அரும்பொருள் வேட்டை - போட்டி 

--------------------------------------------------------------

அரும்பொருள் வேட்டை -  யூடியூபில்

My E-books in Tamil and English 

பாரதியாரின் ஞாயிறு - கவிதை வாசிப்பு

 பாரதியாரின் ஞாயிறு  - கவிதை வாசிப்பு

-------------------------------------------------------------------------

பாரதியாரின் ஞாயிறு -  யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

பெண் விடுதலை - கவிதை வாசிப்பு

 பெண் விடுதலை - கவிதை வாசிப்பு

--------------------------------------------------------------

பெண் விடுதலை -  யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

நாகேந்திர பாரதியின் கவிதைகள் - அறிமுகம்

 நாகேந்திர பாரதியின் கவிதைகள் - அறிமுகம்

---------------------------------------------------------------------------------

நாகேந்திர பாரதியின் கவிதைகள் -  யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

பொன்னியின் செல்வன் - வழக்காடு மன்றம்

 பொன்னியின் செல்வன் - வழக்காடு மன்றம்

----------------------------------------------------------------------------

பொன்னியின் செல்வன் -  யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதை -- மதிப்புரை

 புதுமைப்பித்தன் சிறுகதை -- மதிப்புரை

----------------------------------------------------------------------

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதை -  யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

பேச்சுத் திறன் - ஊக்கப் பேச்சு

 பேச்சுத் திறன் - ஊக்கப் பேச்சு

--------------------------------------------------

பேச்சுத் திறன்- யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

பேச்சுத் தமிழ் - ஊக்கப் பேச்சு

 பேச்சுத் தமிழ் - ஊக்கப் பேச்சு

-----------------------------------------------

பேச்சுத் தமிழ் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


ஒளியின் வலி - கவிதை வாசிப்பு

 ஒளியின் வலி - கவிதை வாசிப்பு

-----------------------------------------------------------

ஒளியின் வலி - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

இடப் பெயர்ச்சி - கவிதை வாசிப்பு

 இடப் பெயர்ச்சி - கவிதை வாசிப்பு

---------------------------------------------------------------

இடப் பெயர்ச்சி - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

தி.ஜா.ரா . சிறுகதை - மதிப்புரை

 தி.ஜா.ரா . சிறுகதை - மதிப்புரை

-------------------------------------------------

தி.ஜா.ரா . சிறுகதை - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

பண்டிகைக் காலம் -ஊக்கப் பேச்சு

 பண்டிகைக் காலம் -ஊக்கப் பேச்சு

---------------------------------------------------------

பண்டிகைக் காலம்  - யூடியூபில்

My E-books in Tamil and English 

சேலை எடுக்கும் வேலை - கவிதை வாசிப்பு

 சேலை எடுக்கும் வேலை - கவிதை வாசிப்பு

------------------------------------------------------------------------

சேலை எடுக்கும் வேலை - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English

புத்தக அறை - கவிதை வாசிப்பு

 புத்தக அறை - கவிதை வாசிப்பு

-------------------------------------------------------

புத்தக அறை - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English

பேச்சு முறை - ஊக்கப் பேச்சு

 பேச்சு முறை - ஊக்கப் பேச்சு

--------------------------------------------------

பேச்சு முறை - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

காந்தி ஜெயந்தி - கவிதை வாசிப்பு

 காந்தி ஜெயந்தி - கவிதை வாசிப்பு

---------------------------------------------------------

காந்தி ஜெயந்தி - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

கவிதை மதிப்புரை - விருட்சம் நிகழ்வு

 கவிதை மதிப்புரை - விருட்சம் நிகழ்வு

---------------------------------------------------------------------

கவிதை மதிப்புரை - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

பாட்டுப் பாடவா - குவிகம் நிகழ்வு

 பாட்டுப் பாடவா - குவிகம் நிகழ்வு

----------------------------------------------------------

பாட்டுப் பாடவா - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

சிறுகதை மதிப்புரை - நவீனவிருட்சம் நிகழ்வு

 சிறுகதை மதிப்புரை - நவீனவிருட்சம் நிகழ்வு

-------------------------------------------------------------------------

சிறுகதை மதிப்புரை - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English

சாலைப் பொழுது - கவிதை வாசிப்பு

 சாலைப் பொழுது - கவிதை வாசிப்பு

-----------------------------------------------------------------

சாலைப் பொழுது - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

உறவும் பிரிவும் - கவிதை வாசிப்பு

 உறவும் பிரிவும் - கவிதை வாசிப்பு

--------------------------------------------------------------

உறவும் பிரிவும் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English

திங்கள், 7 டிசம்பர், 2020

பெண் வரவேற்பு - கவிதை

 பெண் வரவேற்பு  - கவிதை 

----------------------------------------------------

எங்கள்  பிறப்பிற்கு வரவேற்பு 

பெற்றோரின் பெருமூச்சில் 


எங்கள் இளமைக்கு வரவேற்பு 

ஏராளப் பார்வைகளில் 


எங்கள் அழகுக்கு வரவேற்பு 

பார்ப்பவர்கள் பார்த்தால்தான் 


எங்கள் அறிவிற்கு வரவேற்பு 

ரசிப்பவர்கள் ரசித்தால்தான் 


எங்கள் கண்களுக்கு வரவேற்பு 

காதலரின் கண்ணீரே 


எங்கள் இதயத்தின் வரவேற்பு 

எம்மவரின் ஏக்கத்தில் 


எங்கள் கல்யாண வரவேற்பு 

காசுகளைக் கொடுத்தால்தான் 


எங்கள் புக்ககத்தில் வரவேற்பு 

புருஷனுக்குப் பணிந்தால்தான் 


எங்கள் வாழ்க்கைக்கு வரவேற்பு 

வருகின்ற கனவுகளில் 


எங்கள் இன்பத்தின் வரவேற்பு 

என்றைக்கும் எதிர்பார்ப்பில் 

-------------------------------------நாகேந்திர  பாரதி 

My E-books in Tamil and English