திங்கள், 5 ஜூலை, 2021

முயற்சி - திட்டமிடாப் பேச்சு

 முயற்சி - திட்டமிடாப் பேச்சு 

---------------------------------------------------------

( தமிழூற்று சொல்வேந்தர் நிகழ்வு -4/7/21)

முயற்சி - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

அணிலின் திகைப்பு - குறுங்கதை

 அணிலின் திகைப்பு - குறுங்கதை  ————————-----------------------------——- அந்த அணில் திகைப்போடு இங்கும் அங்கும் பார்த்தது . ‘என்ன ஆனது இங்கிரு...