வியாழன், 29 ஜூலை, 2021

கதம்ப மாலை - மின்புத்தக அறிமுகம்

 கதம்ப   மாலை - மின்புத்தக அறிமுகம் 

-----------------------------------------------------------------

கதம்ப மாலை - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை

 ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை  ———————-------------------------———— விழுந்த இடத்தில் வெறும்  ஓடை தான் நடந்து போனால் தான் நதியென்ற பேர் கிட்டும...