செவ்வாய், 27 ஜூலை, 2021

கவிதையும் கவிஞனும் - கலந்துரையாடல்

 கவிதையும் கவிஞனும் - கலந்துரையாடல் 

------------------------------------------------------------------------

(நவீன விருட்சம் நிகழ்வு - 24/7/21)

கவிதையும் கவிஞனும் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை

 ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை  ———————-------------------------———— விழுந்த இடத்தில் வெறும்  ஓடை தான் நடந்து போனால் தான் நதியென்ற பேர் கிட்டும...