வியாழன், 9 ஜூலை, 2020

நிலமும் நீரும் - கவிதை

நிலமும் நீரும் - கவிதை 
-----------------------------------------
காட்டிலும் மலையிலும் 
ஓடி விளையாடியும் 
ஒளிந்து விளையாடியும் 
விலங்குகளும் பறவைகளும் 

கடலிலும் ஆற்றிலும் 
கூடி விளையாடியும் 
கொஞ்சி விளையாடியும் 
மீன்களும் தாவரங்களும் 

நிலமும் நீரும் 
தனதென்று நினைத்த 
மனிதன் மட்டும் 
வீட்டினில் தனியே 
--------------------------------------நாகேந்திரபாரதி 

வெள்ளி, 3 ஜூலை, 2020

தனிமையில் இனிமை - கவிதை

தனிமையில் இனிமை - கவிதை 
--------------------------------------------------
இனித்திருக்கும்  நினைவுகளைக் 
கொடுத்து விட்டுச் சென்றதனால் 

அணைத்திருக்கும்  இன்பத்தை 
அனுபவித்துப் பார்த்ததினால் 

பிணைத்திருக்கும் அருகாமை 
பிரித்து விட்டுச் சென்றாலும் 

துனித்திருக்கும்  கண்ணீரைத் 
துடைத்து விட்டுப் பழகியதால் 

தனித்திருந்தும்  கவலையில்லை 
தவிப்பிருந்தும் துன்பமில்லை 
-------------------------------------------------------நாகேந்திர  பாரதி 

செவ்வாய், 9 ஜூன், 2020

நெஞ்சுக்கு நிம்மதி - கவிதை

நெஞ்சுக்கு நிம்மதி - கவிதை
-------------------------------------------------
நேரத்தைக்  கடந்தால்
எல்லாமே இப்போதே

தூரத்தைக் கடந்தால்
எல்லாமே இங்கேயே

பாரத்தைக் கடந்தால்
எல்லாமே இலேசாக

நேரமும் தூரமும்
பாரமும் நினைப்பே 

நினைப்பினைக்  கடந்தால்
நெஞ்சுக்கு நிம்மதி
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

சனி, 6 ஜூன், 2020

ஆறாம் அறிவு - கவிதை

ஆறாம் அறிவு - கவிதை
-----------------------------------------
பிறப்பு என்பது
சக்தியில் கலப்பது

இறப்பு என்பது
சிவத்தில் கலப்பது

பிறப்பும் இறப்பும்
சக்தியும் சிவமும்

இதற்கு இடையில்
எத்தனை பிறவி

பிறவியை அறுப்பதே
ஆறாம் அறிவு
--------------------------------நாகேந்திர  பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

வெள்ளி, 5 ஜூன், 2020

இன்பமே எந்நாளும் - கவிதை

இன்பமே எந்நாளும் - கவிதை
----------------------------------------------
காயமா  வீரமா
காவலர் கடமையில்

தூய்மையா அழுக்கா
துப்புரவுத் தொழிலில்

வாய்ப்பா வருத்தமா
வேலையை இழந்தால்

வாழ்க்கையா கோபமா
பெற்றோர் வார்த்தையில்

பார்க்கும் பார்வையில்
நன்மையே தெரிந்தால்

எண்ணும் எண்ணத்தில்
இன்பமே இருந்தால்

நடக்கும் எல்லாமே
நன்மையாய் நடக்கும்
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book