புதன், 14 ஜூலை, 2021

தேங்காய்ப் பால் - திட்டமிடாப் பேச்சு

 தேங்காய்ப் பால் - திட்டமிடாப் பேச்சு 

-----------------------------------------------------------------------

(தமிழூற்று சொல்வேந்தர் மன்ற நிகழ்வு ) 

தேங்காய்ப் பால் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை

 ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை  ———————-------------------------———— விழுந்த இடத்தில் வெறும்  ஓடை தான் நடந்து போனால் தான் நதியென்ற பேர் கிட்டும...