புதன், 14 ஜூலை, 2021

தேங்காய்ப் பால் - திட்டமிடாப் பேச்சு

 தேங்காய்ப் பால் - திட்டமிடாப் பேச்சு 

-----------------------------------------------------------------------

(தமிழூற்று சொல்வேந்தர் மன்ற நிகழ்வு ) 

தேங்காய்ப் பால் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

பசி- சிறுகதை

 பசி- சிறுகதை  -------------------- விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் குட்டி விழட்டும் என்று. தாய்ப் பாசம் கொஞ்சம் குட்டிக்குக் கிடைத்த பிறகு , அரி...