ஞாயிறு, 18 ஜூலை, 2021

பாதை வழி வலிகள் - மின்புத்தக அறிமுகம்

 பாதை வழி  வலிகள்  - மின்புத்தக அறிமுகம் 

-------------------------------------------------------------------------------

பாதை வழி  வலிகள் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை

 ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை  ———————-------------------------———— விழுந்த இடத்தில் வெறும்  ஓடை தான் நடந்து போனால் தான் நதியென்ற பேர் கிட்டும...