சனி, 8 மே, 2021

தமிழ்ப் பற்று - மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 தமிழ்ப் பற்று - மதிப்பீட்டுப் பேச்சு 

--------------------------------------------------------------------

(தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றம், பெங்களூரு  - 1/5/21)

தமிழ்ப் பற்று - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு

 சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு  ---------------------------------------------------------------------------- நன்றி அழகியசிங்கர் . வ...