ஞாயிறு, 2 மே, 2021

தமிழ் ஆர்வம் - மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 தமிழ் ஆர்வம் - மதிப்பீட்டுப் பேச்சு 

--------------------------------------------------------------

(பெங்களூர் தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றம் - 1/5/21) 

தமிழ் ஆர்வம் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு

 சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு  ---------------------------------------------------------------------------- நன்றி அழகியசிங்கர் . வ...