ஞாயிறு, 2 மே, 2021

தமிழ் ஆர்வம் - மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 தமிழ் ஆர்வம் - மதிப்பீட்டுப் பேச்சு 

--------------------------------------------------------------

(பெங்களூர் தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றம் - 1/5/21) 

தமிழ் ஆர்வம் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

அணிலின் திகைப்பு - குறுங்கதை

 அணிலின் திகைப்பு - குறுங்கதை  ————————-----------------------------——- அந்த அணில் திகைப்போடு இங்கும் அங்கும் பார்த்தது . ‘என்ன ஆனது இங்கிரு...