ஞாயிறு, 2 மே, 2021

தமிழ் ஆர்வம் - மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 தமிழ் ஆர்வம் - மதிப்பீட்டுப் பேச்சு 

--------------------------------------------------------------

(பெங்களூர் தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றம் - 1/5/21) 

தமிழ் ஆர்வம் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை

 நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை  ——— மேடும் பள்ளமும் பார்த்து முடித்து , சாய்ந்து கிடக்கும் ஓட்டைச் சைக்கிள் . உப்புமாவான ரவாவை உதிர்த்து முடித...