செவ்வாய், 4 மே, 2021

கவிதை நேரம் -கலந்துரையாடல்

 கவிதை நேரம் -கலந்துரையாடல் 

--------------------------------------------------------------

(நவீன விருட்சம் நிகழ்வு - 1/5/21)

கவிதை நேரம் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை

 ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை  ———————-------------------------———— விழுந்த இடத்தில் வெறும்  ஓடை தான் நடந்து போனால் தான் நதியென்ற பேர் கிட்டும...