ஞாயிறு, 10 மார்ச், 2019

விதை முதல் வேர் வரை

விதை முதல் வேர் வரை
-------------------------------------------
கற்பனை விதை விழுந்தால்
கவிதை முளைத்து வரும்

கருத்து குருத்து விட்டால்
கவிதைச் செடி வளரும்

இலையாகிப் பூவாகிக்
கவிதை மணம் வீசும்

காயாகிக் கனியாகிக்
கவிதை பழுத்து வரும்

வேராகி விழுதாகிக்
கவிதை நிலைத்திருக்கும்
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

செவ்வாய், 5 மார்ச், 2019

இறைவன் பெருமை

இறைவன் பெருமை
-----------------------------------
சிற்பங்களை பார்க்க நடந்த
கால்வலி இவ்வளவு

சிற்பங்களை செதுக்கிச் செய்த
கைவலி எவ்வளவு

கட்டுமர உல்லாசப் பயணத்தில்
பயம் இவ்வளவு

கட்டுமர வாழ்க்கைப் பயணத்தில்
பாரம் எவ்வளவு

செடியைப் பூவைப் பார்த்த
மகிழ்ச்சி இவ்வளவு

அன்பை ஊற்றி வளர்த்த
உழைப்பு  எவ்வளவு

இயற்கையும் செயற்கையும் கலந்த
திறமை இவ்வளவு

எல்லாம்  படைத்த இறைவன்
பெருமை எவ்வளவு
-------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Bookவெள்ளி, 1 மார்ச், 2019

சைக்கிள் ஓட்டம்

சைக்கிள் ஓட்டம்
-----------------------------------
வாடகைக்கு விடுவதற்கென்றே
ஒரு ஓட்டை சைக்கிள்

உடைந்த ஸ்டாண்டோடு
சுவரோரம் ஒய்யாரமாய்

அமுக்கிப் பார்த்தாலும்
அடிக்காத பெல்லோடும்

அடிக்கடி கழலும்
பிசுபிசுத்த  செயினோடும்

சைக்கிள் ஓட்டக்
கற்றுக் கொண்டதை விட

சைக்கிள் பாகங்களைக் 
கற்றுக் கொண்டதே அதிகம்
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book