புதன், 30 ஜனவரி, 2019

இடைவெளி உலகம்

இடைவெளி உலகம்
---------------------------------------
இரைச்சலுக்கும் அமைதிக்கும்
இடையிலே உலகம்

இருட்டுக்கும் வெளிச்சத்துக்கும்
இடையிலே உலகம்

இன்பத்திற்கும் துன்பத்திற்கும்
இடையிலே உலகம்

இழுமூச்சுக்கும் விடுமூச்சுக்கும்
இடையிலே உலகம்

இடைவெளியில் இருக்கிறது
இறைவனின் உலகம்
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

வெள்ளி, 18 ஜனவரி, 2019

காலச் சுவடுகள்

காலச் சுவடுகள்
----------------------------
சில முகங்கள் - எப்போதோ
பார்த்தவை போல இருக்கலாம்

சில குரல்கள் - எப்போதோ
கேட்டவை போல இருக்கலாம்

சில பாதைகள் - எப்போதோ
கடந்தவை போல இருக்கலாம்

சில நிகழ்வுகள் - எப்போதோ
நடந்தவை போல இருக்கலாம்

காலச் சுவடுகள் - எப்போதும்
கலைந்து  போகாமல் இருக்கலாம்

----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

வியாழன், 17 ஜனவரி, 2019

கண்ணீர்ப் பொங்கல்

கண்ணீர்ப் பொங்கல்
------------------------------------
கரும்புத் தோட்டம்
கடலிலே கரைஞ்சாச்சு

நெல்லு வயலெல்லாம்
பதராய்ப் பறந்தாச்சு

மீதிக் காடெல்லாம்
மேல் ரோடாய் மாறியாச்சு

ரேஷன் அரிசியும்
பருப்பும்  வந்தாச்சு

கிராமத்துப் பொங்கல்
கண்ணீரில் பொங்கியாச்சு
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book