வியாழன், 13 செப்டம்பர், 2018

திருவிழாக் காலம் - முடிவுரை - யூடியூப்பில்

திருவிழாக் காலம் - முடிவுரை
------------------------------------------------
திருவிழாக் காலம் - முடிவுரை - யூடியூப்பில்
Humor in Business - Poetry Book

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...