திங்கள், 10 செப்டம்பர், 2018

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - முன்னுரை - யூடியூப்பில்

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - முன்னுரை
-------------------------------------------------------------------
வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - முன்னுரை - யூடியூப்பில்
Humor in Business - Poetry Book

1 கருத்து:

பசி- சிறுகதை

 பசி- சிறுகதை  -------------------- விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் குட்டி விழட்டும் என்று. தாய்ப் பாசம் கொஞ்சம் குட்டிக்குக் கிடைத்த பிறகு , அரி...