திங்கள், 10 செப்டம்பர், 2018

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - முன்னுரை - யூடியூப்பில்

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - முன்னுரை
-------------------------------------------------------------------
வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - முன்னுரை - யூடியூப்பில்
Humor in Business - Poetry Book

1 கருத்து:

முடிவிலும் தொடரலாம் - கவிதை

 முடிவிலும் தொடரலாம் - கவிதை  ——————————---------------------------- மேம்போக்காக மேம்பாலத்தில் நடக்கும் இனிமை  மேலே வந்து மோதும் காற்றின் கு...