திங்கள், 5 நவம்பர், 2018

தமிழூற்று வாழ்த்து - யூடியூப்பில்

தமிழூற்று வாழ்த்து - யூடியூப்பில்
----------------------------------------------------------
தமிழூற்று வாழ்த்து - யூடியூப்பில்
Humor in Business - Poetry Book 

2 கருத்துகள்:

நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை

 நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை  ——— மேடும் பள்ளமும் பார்த்து முடித்து , சாய்ந்து கிடக்கும் ஓட்டைச் சைக்கிள் . உப்புமாவான ரவாவை உதிர்த்து முடித...