புதன், 8 ஆகஸ்ட், 2018

முத்தமிழ்க் கலைஞர்

முத்தமிழ்க் கலைஞர்
--------------------------------------
கடிதமும் கதையும்
இயலாய்ப்  பூக்கும்

கவிதையும் பாடலும்
இசையைச் சேர்க்கும்

கூத்தும் திரையும்
நாடகம் ஆக்கும்

இயலிசை நாடக
முத்தமிழ்க் கலைஞர்

தமிழர்  நினைவில்
தமிழாய்  வாழ்வார்
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
 http://www.nagendrabharathi.com

திங்கள், 6 ஆகஸ்ட், 2018

முகமூடி மனிதர்கள்

முகமூடி மனிதர்கள்
-------------------------------------
அகமும் முகமும்
ஒன்றாம் குழந்தைக்கு

சிரித்த முகத்துக்குள்
சினத்தை ஒளிப்பதும் 

அமைதி முகத்துக்குள்
ஆணவம் மறைப்பதும் 

வளர்ந்த பின்னாலே
வாங்கிக் கொண்டவை

அகத்தின் அழகு
முகத்தில் தெரியட்டும்
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com