புதன், 31 மே, 2017

சைக்கிள் சாகசம்

சைக்கிள் சாகசம்
------------------------------
இரவும் பகலும்
தொடர் ஓட்டம்

பள்ளி மைதானத்தில்
எப்போதும் கூட்டம்

தலையில் கரகமும்
கைகளில் தீப்பந்தமுமாய்

கடைசி நாளில்
சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்

எங்கே போனார்
சைக்கிள் ஓட்டி
------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com 

திங்கள், 29 மே, 2017

விளையாட்டு வாழ்க்கை

விளையாட்டு வாழ்க்கை
--------------------------------------------
ஓடிப் பிடிப்பதும்
ஒளிந்து பிடிப்பதும்

பந்து விளையாட்டும்
குண்டு விளையாட்டும்

விளையாட்டு வாழ்க்கையாய்
இருந்த போதிலே

படிப்பென்ற ஒன்று
குறுக்கே வந்தது

வாழ்க்கை விளையாட்டின்
முதலாம் பாகமாய்
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com  

செவ்வாய், 16 மே, 2017

தூங்கும் குழந்தை

தூங்கும் குழந்தை
-----------------------------
பாட்டுப் பாடினாலும்
தூங்காது

ஆட்டம் போட்டாலும்
தூங்காது

கதை சொன்னாலும்
தூங்காது

எப்படியோ திடீரெனத்
தூங்கியது

சீக்கிரம் தூங்கி விட்டதே
என்றி ருந்தது
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com 

சனி, 13 மே, 2017

உணர்ச்சிக் கோடுகள்

உணர்ச்சிக் கோடுகள்
----------------------------------
ஓவியத்தின் கோடுகள்
உண்டாக்கும் கற்பனையில்
உருவாகும் உணர்ச்சிகட்கு
பார்ப்பவர்கள் பாதிப் பொறுப்பு

கவிதையின் கோடுகள்
உண்டாக்கும் கற்பனையில்
உருவாகும் உணர்ச்சிகட்கு
படிப்பவர்கள் முழுப் பொறுப்பு

ஓவியத்தின் கோடுகள்
கட்டம் கட்டி விடும்

கவிதையின் கோடுகளோ
காற்றில் பறக்க விடும்
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

புதன், 10 மே, 2017

அல்லிக் குளம்

அல்லிக் குளம்
------------------------
மல்லிகை மலர்களும்
நெல்லியின் புளிப்பும்
சுற்றிலும் மணக்க

கோயிலின் மணியும்
குடங்களின் ஓசையும்
சுற்றிலும் ஒலிக்க

அல்லிக் குளமாய்க் கிடந்தது
ஒரு நாள் அழிந்தது

அயிரையும் விறாலுமாய்
ஊர் முழுக்க மீன் வாசம்

மல்லிக்கும் அல்லிக்கும்
மறு  மழை வேண்டும்
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

வெள்ளி, 5 மே, 2017

சுடும் சொற்கள்

சுடும் சொற்கள்
------------------------
சன்னலும் சுடுது
சட்டையும் சுடுது

தண்ணியும் சுடுது
தரையும் சுடுது

உள்ளேயும் சுடுது
வெளியேயும் சுடுது

இப்படி வேகிற
எங்களைப் பாத்து

ஆபீஸ் விட்டு வந்து
அலுத்துக் கிட்டாங்க

'ஏ சி  ரிப்பேராம்
காத்து குளிரலையாம் '  
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com 

வியாழன், 4 மே, 2017

பறவைப் பதற்றம்

பறவைப் பதற்றம்
----------------------------
தத்தித் தத்தி வந்து
தண்ணீர் குடிக்கும்

பக்கத்துப் பருக்கைகளை
பற்றுவதிலும் கவனம்

கொத்தும் மூக்கிலும்
குடிக்கும் வாயிலும்  பதற்றம்

எங்கோ கேட்கின்ற
வெடிச் சத்தத்திற்கு

இங்கே இருந்தபடி
சிறகை விரித்து விடும்
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com