திங்கள், 30 டிசம்பர், 2013

புத்தாண்டு வண்ணம்

புத்தாண்டு வண்ணம்
-------------------------------------
ஆண்டின் தொடக்கம் - ஒரு 
அடையாளச் சின்னம் 

பழையன கழிந்து 
புதியன பூக்க 

தீமைகள் அழிந்து 
நன்மைகள் ஆக்க 

துன்பங்கள் ஒழிந்து
இன்பங்கள் சேர்க்க 

நம்பிக்கை கொடுக்கும் 
நல்லெண்ணச் சின்னம்  
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

புதன், 25 டிசம்பர், 2013

உணர்ச்சி நாட்கள்

உணர்ச்சி நாட்கள் 
-----------------------------
கிருஷ்ண ஜெயந்தியும்  
கிருஸ்துமசும்  ஒன்றே

ராம நவமியும் 
ரம்ஜானும் ஒன்றே

எல்லா மதங்களும் 
சம்மதம்  என்றால் 

தியாகத் தீபங்கள் 
தெரியும் வேளையில்

ஒவ்வொரு நாளும் 
உணர்ச்சி நாளே 
--------------------------நாகேந்திர பாரதி 

செவ்வாய், 17 டிசம்பர், 2013

மார்கழிக் காலம்

மார்கழிக் காலம்
--------------------------
மார்கழித் திங்கள் முதல் 
தையின் பொங்கல் வரை 

குளிரும் காலையில் 
நடக்கும் பாடல்கள் 

குனிந்து நிமிர்ந்து 
போடும் கோலங்கள் 

இழுத்துப் போர்த்தித் 
தூங்கும் சுகத்தில் 

இந்தப் பயிற்சியின் 
சொந்தம் புரியாது 
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி