சனி, 31 மார்ச், 2012

பொய்யும் மெய்யும்

பொய்யும் மெய்யும்
-----------------------------------
பொய் முகத்தைப்
பூசிக் கொண்டு
பொய்ப் பேச்சைப்
பேசிக் கொண்டு
புலம்பித் திரிவார்
நகரத்து மாந்தர்

உணர்ச்சிப் பிழம்பாக
உள்ளம் வெளுப்பாக
உடலோ கறுப்பாக
உதடும் இதயமும்
ஒட்டித் திரிவார்
கிராமத்து மாந்தர்
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

புதன், 28 மார்ச், 2012

வறுமைக் கோடு

வறுமைக் கோடு
--------------------
வறுமைக் கோட்டின்
வண்ணங்கள் ஏராளம்
பணம் ஒரு வண்ணம்
பாசம் ஒரு வண்ணம்
இனம் ஒரு வண்ணம்
இகழ்ச்சி ஒரு வண்ணம்
குணம் ஒரு வண்ணம்
குற்றம் ஒரு வண்ணம்
ஏற்றத் தாழ்வின்
வண்ணங்கள் ஏராளம்
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

ஞாயிறு, 25 மார்ச், 2012

மண்ணுத் திண்ணை

மண்ணுத் திண்ணை
--------------------------------------
சாணி மணமும்
கோல மணமும்
வேப்ப மரத்து
இலையின் மணமும்
கலந்து கிடக்கும்
மண்ணுத் திண்ணை
துண்டை உதறிப்
போட்டுப் படுத்தா
கண்ணு சாயும்
காலம் மாறும்
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி

சனி, 24 மார்ச், 2012

அளவில்லா அளவு

அளவில்லா அளவு
-----------------
எவ்வளவு நேரம்
ஆனாலும் அலுக்காது
எவ்வளவு தூரம்
போனாலும் சலிக்காது
எவ்வளவு பாரம்
இருந்தாலும் வலிக்காது
நேரம் தூரம்
பாரம் கடந்த
காரம் இனிப்பு
கலந்த காதல்
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

செவ்வாய், 20 மார்ச், 2012

நாடகக் காட்சி

நாடகக் காட்சி 
---------------------
தொடக்கமும் தெரியாது
முடிவும்    புரியாது
நடுவில் நடக்கும்
நாடகத்தில் மட்டும் 
இன்பம் துன்பம்
இளமை முதுமை
நேற்று இன்று
நாளை என்று
வந்து போகும்
வாழ்க்கை ஆகும்
----------------------நாகேந்திர பாரதி 
 
 

வியாழன், 15 மார்ச், 2012

மாதம் ஒருமுறை

மாதம் ஒருமுறை
--------------------------------
வீட்டுப் பெரியவர்களுடன்
சிரித்துப் பேசிக்கொண்டு

கணவனும் மனைவியும்
முகங்களைப் பார்த்துக்கொண்டு

பிள்ளைச் செல்வங்களுடன்
ஆட்டமும் பாட்டமுமாய்

தொலைக்காட்சி கணினியின்
தொந்தரவு இல்லாமல்

மாதம் ஒருமுறை
மின்விடுப்பு தினத்தன்று
----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

வெள்ளி, 9 மார்ச், 2012

நூலகர் மறைவு

நூலகர் மறைவு
------------------------------------
இரங்கல் சுவரொட்டியில்
சிரித்துக் கொண்டிருந்தார்
முந்தா நாள் பார்த்த போது
புத்தக வாசனையை
அனுபவித்த படி
அடுக்கிக் கொண்டிருந்தார்
திருப்பித் தராதவர்களை
திட்டிக் கொண்டிருந்தார்
இறைவனுக்கும் புத்தகம்
இரவலாய்க் கொடுத்தாரோ
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

செவ்வாய், 6 மார்ச், 2012

காலக் கணக்கு

காலக் கணக்கு
------------------------------
மழையும் வெயிலும்
பகலும் இரவும்
மாறும் சேரும்
மலரும் உலரும்
உறவும் பிரிவும்
உணர்வும் தளர்வும்
வரும் போகும்
வாழ்வும் தாழ்வும்
காலக் கணக்கு
கழிக்கும் கூட்டும்
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி