திங்கள், 26 அக்டோபர், 2009

வெயில் மயக்கம்

வெயில் மயக்கம்
-----------------------
பத்து மணி வெயிலும்
ரெண்டு மணி வெயிலும்
மயக்க சுகம் தான்
பள்ளிக்கூடக் காலத்தில்
விளையாட்டு மயக்கம்
கல்லூரிக் காலத்தில்
சினிமா மயக்கம்
காதல் காலத்தில்
பஸ் ஸ்டாண்ட் மயக்கம்
இப்போது நடந்தால்
வயதான மயக்கம்
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
------------------------------------------------------------------------------------

சனி, 24 அக்டோபர், 2009

காலம் கடந்த காதல்

காலம் கடந்த காதல்

--------------------------

கால்களின் தளர்ச்சியை
நடை சொல்கிறது

கண்களின் வறட்சியை

பார்வை சொல்கிறது

இதழ்களின் மிரட்சியை

வார்த்தை சொல்கிறது

உருவத்தின் முதுமையை

காலம் சொல்கிறது

உள்ளத்தின் இளமையை

காதல் சொல்கிறது

-----------------------------நாகேந்திர பாரதி

-------------------------------------------------------------

வியாழன், 22 அக்டோபர், 2009

இன்னொரு பெரியார்

இன்னொரு பெரியார்
-----------------------------
சாதி மதச் சண்டை
ஓய வில்லை
சனிப் பெயர்ச்சிக் கூட்டம்
குறைய வில்லை
முப்பது சத விகிதம்
முடிய வில்லை
குழந்தைப் பருவ வேலை
குறைய வில்லை
இன்னொரு பெரியார்
எப்போது பிறப்பார்
-------------------------- நாகேந்திர பாரதி
---------------------------------------------------------------------------

வியாழன், 8 அக்டோபர், 2009

பறவைகள் சில

பறவைகள் சில

-------------------------

இருட்டிய பின்பும்

பறவைகள் சில

இங்கும் அங்கும்

பறந்து கொண்டு

கூடு இல்லையா?

குடும்பம் இல்லையா?

கோபம் வந்ததா?

குழந்தைத் தனமா?

இளமைத் திமிரா?

எதுவும் புரியவில்லை

-----------------------------நாகேந்திர பாரதி

திங்கள், 5 அக்டோபர், 2009

பிச்சைக்காரன்

பிச்சைக்காரன்

---------------------

வெறித்த பார்வையில் ஏதோ

வேதனை தெறிக்கும் உள்ளே

சொரியும் தாடிக்குள் ஏதோ

சோகம் தூங்கும் உள்ளே

தளர்ச்சி நடையில் ஏதோ

தாக்கம் தெரியும் உள்ளே

பசியின் களைப்பில் ஏதோ

பாடம் ஓடும் உள்ளே

யார் பெற்ற பிள்ளை இவன்

எப்படி ஆனான் இப்படி

------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி