புதன், 1 ஜூலை, 2009

ஒண்ணும் ஒண்ணும் சைபர்

ஒண்ணும் ஒண்ணும் சைபர்

------------------------------------

ஒண்ணாம் நம்பராய்

இருந்தாலே கஷ்டம்தான்

ஓங்கிப் பேசியே

பழக்கம் ஆயிடும்

என்ன சொன்னாலும்

எதுத்துப் பேசணும்

எவனா இருந்தாலும்

சொன்னதைக் கேக்கணும்

ஒண்ணும் ஒண்ணும் சேந்தா

சைபர் தான்

----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

---------------------------------------------------------------------------