புதன், 14 ஜூலை, 2021

தேங்காய்ப் பால் - திட்டமிடாப் பேச்சு

 தேங்காய்ப் பால் - திட்டமிடாப் பேச்சு 

-----------------------------------------------------------------------

(தமிழூற்று சொல்வேந்தர் மன்ற நிகழ்வு ) 

தேங்காய்ப் பால் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

'தளம்' - பத்திரிகை விமரிசனம்

 'தளம்' -  பத்திரிகை விமரிசனம்  --------------------------------------------------------- 'தளம் ' ஆசிரியர் நண்பர் பா ரவி அவர...