புதன், 14 ஜூலை, 2021

தேங்காய்ப் பால் - திட்டமிடாப் பேச்சு

 தேங்காய்ப் பால் - திட்டமிடாப் பேச்சு 

-----------------------------------------------------------------------

(தமிழூற்று சொல்வேந்தர் மன்ற நிகழ்வு ) 

தேங்காய்ப் பால் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...