திங்கள், 26 ஜூலை, 2021

பருவ காலக் கோலங்கள் - மின்புத்தக அறிமுகம்

 பருவ காலக் கோலங்கள் - மின்புத்தக அறிமுகம் 

--------------------------------------------------------------------------------------

பருவ காலக் கோலங்கள் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 1 கருத்து:

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...