திங்கள், 5 ஜூலை, 2021

முயற்சி - திட்டமிடாப் பேச்சு

 முயற்சி - திட்டமிடாப் பேச்சு 

---------------------------------------------------------

( தமிழூற்று சொல்வேந்தர் நிகழ்வு -4/7/21)

முயற்சி - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...