ஞாயிறு, 18 ஜூலை, 2021

பாதை வழி வலிகள் - மின்புத்தக அறிமுகம்

 பாதை வழி  வலிகள்  - மின்புத்தக அறிமுகம் 

-------------------------------------------------------------------------------

பாதை வழி  வலிகள் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை

 நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை  ——— மேடும் பள்ளமும் பார்த்து முடித்து , சாய்ந்து கிடக்கும் ஓட்டைச் சைக்கிள் . உப்புமாவான ரவாவை உதிர்த்து முடித...