செவ்வாய், 27 ஜூலை, 2021

கவிதையும் கவிஞனும் - கலந்துரையாடல்

 கவிதையும் கவிஞனும் - கலந்துரையாடல் 

------------------------------------------------------------------------

(நவீன விருட்சம் நிகழ்வு - 24/7/21)

கவிதையும் கவிஞனும் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...