செவ்வாய், 23 நவம்பர், 2021

'அன்பின் வழியது' , ஆட்டனத்தி சிறுகதை மதிப்புரை - நவீன விருட்சம் நிகழ்வு

 'அன்பின் வழியது' , ஆட்டனத்தி  சிறுகதை மதிப்புரை - நவீன விருட்சம் நிகழ்வு 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'அன்பின் வழியது' , ஆட்டனத்தி  சிறுகதை மதிப்புரை- யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

உஷா தீபன் சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு

 உஷா தீபன்  சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு  ---------------------------------------------------------  நன்றி அழகிய  சங்கர். 'எதி...