வியாழன், 7 அக்டோபர், 2021

ஓடும் காலப் பாடம் - மின் புத்தக அறிமுகம்

 ஓடும் காலப் பாடம் - மின் புத்தக அறிமுகம் 

----------------------------------------------------------------------------

ஓடும் காலப் பாடம் - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை

 ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை  ———————-------------------------———— விழுந்த இடத்தில் வெறும்  ஓடை தான் நடந்து போனால் தான் நதியென்ற பேர் கிட்டும...