ஞாயிறு, 3 அக்டோபர், 2021

அரங்கேற்ற இடங்கள் - மின்புத்தக அறிமுகம்

 அரங்கேற்ற இடங்கள் - மின்புத்தக அறிமுகம் 

அரங்கேற்ற இடங்கள் - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English


1 கருத்து:

ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை

 ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை  ———————-------------------------———— விழுந்த இடத்தில் வெறும்  ஓடை தான் நடந்து போனால் தான் நதியென்ற பேர் கிட்டும...