செவ்வாய், 8 ஜூன், 2021

ஆத்தாவின் அழுகை - கவிதை வாசிப்பு

 ஆத்தாவின் அழுகை - கவிதை வாசிப்பு 

----------------------------------------------------------------

( நவீன விருட்சம் நிகழ்வு - 5/6/21)

ஆத்தாவின் அழுகை - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை

 ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை  ———————-------------------------———— விழுந்த இடத்தில் வெறும்  ஓடை தான் நடந்து போனால் தான் நதியென்ற பேர் கிட்டும...