செவ்வாய், 10 மே, 2016

திருக்குறள் - நீத்தார் பெருமை

திருக்குறள் - நீத்தார் பெருமை
------------------------------------------------------
https://soundcloud.com/knbharathi/xdpifs3jol4b

Click here to buy Nagendra Bharathi's poems 

1 கருத்து:

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...