செவ்வாய், 10 மே, 2016

திருக்குறள் - நீத்தார் பெருமை

திருக்குறள் - நீத்தார் பெருமை
------------------------------------------------------
https://soundcloud.com/knbharathi/xdpifs3jol4b

Click here to buy Nagendra Bharathi's poems 

1 கருத்து:

ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை

 ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை  ———————-------------------------———— விழுந்த இடத்தில் வெறும்  ஓடை தான் நடந்து போனால் தான் நதியென்ற பேர் கிட்டும...