புதன், 30 நவம்பர், 2022

பயண அனுபவம் - தமிழூற்றில் திட்டமிடாப் பேச்சு

 பயண அனுபவம் - தமிழூற்றில் திட்டமிடாப் பேச்சு 

--------------------------------------------------------------------------------------

பயண அனுபவம்- யூடியூபில் 


My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

உஷா தீபன் சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு

 உஷா தீபன்  சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு  ---------------------------------------------------------  நன்றி அழகிய  சங்கர். 'எதி...