திங்கள், 17 அக்டோபர், 2022

சொல்லும் செயலும் - தமிழூற்றில் திட்டமிடாப் பேச்சு

 சொல்லும் செயலும் - தமிழூற்றில் திட்டமிடாப் பேச்சு 

----------------------------------------------------------------------------------------------

சொல்லும் செயலும் - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு

 சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு  ---------------------------------------------------------------------------- நன்றி அழகியசிங்கர் . வ...