திங்கள், 13 ஜூன், 2022

எல்லாமே மாயம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 எல்லாமே மாயம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு 

---------------------------------------------------------------------------------------

எல்லாமே மாயம் - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை

 ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை  ———————-------------------------———— விழுந்த இடத்தில் வெறும்  ஓடை தான் நடந்து போனால் தான் நதியென்ற பேர் கிட்டும...