புதன், 2 மார்ச், 2022

கரப்பான் கராத்தே - தமிழூற்றில் நகைச்சுவைப் பேச்சு

 கரப்பான் கராத்தே - தமிழூற்றில் நகைச்சுவைப்  பேச்சு 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

கரப்பான் கராத்தே - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English


1 கருத்து:

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...