திங்கள், 28 பிப்ரவரி, 2022

திட்டமிடாப் பேச்சு - தமிழூற்று மன்றம்

 திட்டமிடாப் பேச்சு - தமிழூற்று மன்றம் 

------------------------------------------------------------------

திட்டமிடாப் பேச்சு - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை

 நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை  ——— மேடும் பள்ளமும் பார்த்து முடித்து , சாய்ந்து கிடக்கும் ஓட்டைச் சைக்கிள் . உப்புமாவான ரவாவை உதிர்த்து முடித...