திங்கள், 13 செப்டம்பர், 2021

பாரதியார் கவிதை வாசிப்பு - நவீன விருட்சம் நிகழ்வு

 பாரதியார் கவிதை வாசிப்பு - நவீன விருட்சம் நிகழ்வு 

--------------------------------------------------------------------------------------------

பாரதியார் கவிதை வாசிப்பு- யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை

 ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை  ———————-------------------------———— விழுந்த இடத்தில் வெறும்  ஓடை தான் நடந்து போனால் தான் நதியென்ற பேர் கிட்டும...