செவ்வாய், 26 ஜனவரி, 2021

சூடாமணி - சிறுகதை அனுபவம்

 சூடாமணி - சிறுகதை அனுபவம் 

-------------------------------------------------------

(நவீன விருட்சம் நிகழ்வு - 22/1/21) 

சூடாமணி - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 2 கருத்துகள்:

உஷா தீபன் சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு

 உஷா தீபன்  சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு  ---------------------------------------------------------  நன்றி அழகிய  சங்கர். 'எதி...