செவ்வாய், 26 ஜனவரி, 2021

சூடாமணி - சிறுகதை அனுபவம்

 சூடாமணி - சிறுகதை அனுபவம் 

-------------------------------------------------------

(நவீன விருட்சம் நிகழ்வு - 22/1/21) 

சூடாமணி - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 2 கருத்துகள்:

பசி- சிறுகதை

 பசி- சிறுகதை  -------------------- விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் குட்டி விழட்டும் என்று. தாய்ப் பாசம் கொஞ்சம் குட்டிக்குக் கிடைத்த பிறகு , அரி...