புதன், 21 செப்டம்பர், 2016

திருக்குறள் - நடுவு நிலைமை


திருக்குறள் - நடுவு நிலைமை
------------------------------------------------------
https://soundcloud.com/knbharathi/qq37wddzt32e

http://www.nagendrabharathi.com

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை

 ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை  ———————-------------------------———— விழுந்த இடத்தில் வெறும்  ஓடை தான் நடந்து போனால் தான் நதியென்ற பேர் கிட்டும...