வெள்ளி, 2 செப்டம்பர், 2022

வாழ்க்கை ஓட்டம் - மின்புத்தக அறிமுகம்

 வாழ்க்கை ஓட்டம் - மின்புத்தக அறிமுகம் 

-----------------------------------------------------------------------

வாழ்க்கை ஓட்டம் - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

பசி- சிறுகதை

 பசி- சிறுகதை  -------------------- விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் குட்டி விழட்டும் என்று. தாய்ப் பாசம் கொஞ்சம் குட்டிக்குக் கிடைத்த பிறகு , அரி...