வெள்ளி, 2 செப்டம்பர், 2022

வாழ்க்கை ஓட்டம் - மின்புத்தக அறிமுகம்

 வாழ்க்கை ஓட்டம் - மின்புத்தக அறிமுகம் 

-----------------------------------------------------------------------

வாழ்க்கை ஓட்டம் - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

அணிலின் திகைப்பு - குறுங்கதை

 அணிலின் திகைப்பு - குறுங்கதை  ————————-----------------------------——- அந்த அணில் திகைப்போடு இங்கும் அங்கும் பார்த்தது . ‘என்ன ஆனது இங்கிரு...