வெள்ளி, 2 செப்டம்பர், 2022

வாழ்க்கை ஓட்டம் - மின்புத்தக அறிமுகம்

 வாழ்க்கை ஓட்டம் - மின்புத்தக அறிமுகம் 

-----------------------------------------------------------------------

வாழ்க்கை ஓட்டம் - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...