ஞாயிறு, 7 ஆகஸ்ட், 2022

க நா சு பாணி கவிதை - நவீன விருட்சம் நிகழ்வு

  க நா சு பாணி கவிதை - நவீன  விருட்சம் நிகழ்வு 

------------------------------------------------------------------------------------

 க நா சு பாணி கவிதை - யூடியூபில் 


My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை

 ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை  ———————-------------------------———— விழுந்த இடத்தில் வெறும்  ஓடை தான் நடந்து போனால் தான் நதியென்ற பேர் கிட்டும...