திங்கள், 23 ஆகஸ்ட், 2021

'வெட்டென மற ' - திட்டமிடாப் பேச்சு

 'வெட்டென மற ' - திட்டமிடாப் பேச்சு 

--------------------------------------------------------------

(தமிழூற்று சொல்வேந்தர் மன்ற நிகழ்வு  - 22/8/21)

'வெட்டென மற ' - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை

 நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை  ——— மேடும் பள்ளமும் பார்த்து முடித்து , சாய்ந்து கிடக்கும் ஓட்டைச் சைக்கிள் . உப்புமாவான ரவாவை உதிர்த்து முடித...