புதன், 26 ஆகஸ்ட், 2015

கண்ணீரின் கதை - நகைச்சுவைப் பேச்சு

கண்ணீரின்  கதை - நகைச்சுவைப் பேச்சு
--------------------------------------------------------------------

https://soundcloud.com/knbharathi/of5uzwdacj1k


Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து:

சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு

 சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு  ---------------------------------------------------------------------------- நன்றி அழகியசிங்கர் . வ...