திங்கள், 13 ஜூன், 2022

எல்லாமே மாயம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 எல்லாமே மாயம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு 

---------------------------------------------------------------------------------------

எல்லாமே மாயம் - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு ------------------------------------------------------------------------------------...