திங்கள், 13 ஜூன், 2022

எல்லாமே மாயம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 எல்லாமே மாயம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு 

---------------------------------------------------------------------------------------

எல்லாமே மாயம் - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

பசி- சிறுகதை

 பசி- சிறுகதை  -------------------- விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் குட்டி விழட்டும் என்று. தாய்ப் பாசம் கொஞ்சம் குட்டிக்குக் கிடைத்த பிறகு , அரி...