செவ்வாய், 23 நவம்பர், 2021

'அன்பின் வழியது' , ஆட்டனத்தி சிறுகதை மதிப்புரை - நவீன விருட்சம் நிகழ்வு

 'அன்பின் வழியது' , ஆட்டனத்தி  சிறுகதை மதிப்புரை - நவீன விருட்சம் நிகழ்வு 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'அன்பின் வழியது' , ஆட்டனத்தி  சிறுகதை மதிப்புரை- யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...