வியாழன், 7 அக்டோபர், 2021

ஓடும் காலப் பாடம் - மின் புத்தக அறிமுகம்

 ஓடும் காலப் பாடம் - மின் புத்தக அறிமுகம் 

----------------------------------------------------------------------------

ஓடும் காலப் பாடம் - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு

 சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு  ---------------------------------------------------------------------------- நன்றி அழகியசிங்கர் . வ...