வியாழன், 7 அக்டோபர், 2021

ஓடும் காலப் பாடம் - மின் புத்தக அறிமுகம்

 ஓடும் காலப் பாடம் - மின் புத்தக அறிமுகம் 

----------------------------------------------------------------------------

ஓடும் காலப் பாடம் - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை

 நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை  ——— மேடும் பள்ளமும் பார்த்து முடித்து , சாய்ந்து கிடக்கும் ஓட்டைச் சைக்கிள் . உப்புமாவான ரவாவை உதிர்த்து முடித...