திங்கள், 27 செப்டம்பர், 2021

மெய்யும் பொய்யும் - மின்புத்தக அறிமுகம்

 மெய்யும் பொய்யும் - மின்புத்தக அறிமுகம் 

----------------------------------------------------------------------------

மெய்யும் பொய்யும் - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...