புதன், 30 ஜூன், 2021

ஏழைக் குற்றம் - கவிதை வாசிப்பு

 ஏழைக்   குற்றம் - கவிதை வாசிப்பு 

---------------------------------------------------------------

( நவீன விருட்சம் நிகழ்வு - 26/6/21)

ஏழைக்   குற்றம்- யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...