சனி, 8 மே, 2021

தமிழ்ப் பற்று - மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 தமிழ்ப் பற்று - மதிப்பீட்டுப் பேச்சு 

--------------------------------------------------------------------

(தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றம், பெங்களூரு  - 1/5/21)

தமிழ்ப் பற்று - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...