சனி, 8 மே, 2021

தமிழ்ப் பற்று - மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 தமிழ்ப் பற்று - மதிப்பீட்டுப் பேச்சு 

--------------------------------------------------------------------

(தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றம், பெங்களூரு  - 1/5/21)

தமிழ்ப் பற்று - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

பசி- சிறுகதை

 பசி- சிறுகதை  -------------------- விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் குட்டி விழட்டும் என்று. தாய்ப் பாசம் கொஞ்சம் குட்டிக்குக் கிடைத்த பிறகு , அரி...