சனி, 8 மே, 2021

தமிழ்ப் பற்று - மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 தமிழ்ப் பற்று - மதிப்பீட்டுப் பேச்சு 

--------------------------------------------------------------------

(தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றம், பெங்களூரு  - 1/5/21)

தமிழ்ப் பற்று - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

மரம் பேசுகிறேன் - கவிதை

 மரம் பேசுகிறேன் - கவிதை  ------------------------------------------------ (ஜூன் 5 , சுற்றுச்சூழல் தினத்தை ஒட்டி பைந்தமிழ் ( greentamil.in )...